Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 รีวิว )

แนะนำ !!

พื้นฐานฮาร์ดแวร์สำหรับช่างมือใหม่

ฟรี

( 0 รีวิว )

ระดับคอร์ส

ระดับเริ่มต้น

ชั่วโมงรวม

01h 30m 15s

เนื้อหาของคอร์สนี้

01h 30m 15s

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

เกี่ยวกับคอร์ส

อยู่ระหว่างอัพเดตข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานฮาร์ดแวร์สำหรับช่างมือใหม่

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูลประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูลคุณสมบัติของผู้เรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูลคอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สอน

4.44 /5

6 คอร์สออนไลน์

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

Share