Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 รีวิว )

แนะนำ !!

ความรู้พื้นฐานซอฟต์แวร์ Android

ฟรี

( 0 รีวิว )

ระดับคอร์ส

ระดับเริ่มต้น

ชั่วโมงรวม

01h 30m

วีดีโอสอน

2

ฟรี

เนื้อหาของคอร์สนี้

2 Lessons01h 30m

ความรู้ทั่วไป

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล
อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์

แนะนำแหล่งจำหน่ายสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับคอร์ส

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูลความรู้พื้นฐานซอฟต์แวร์ android

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เรียน

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

ผู้สอน

4.44 /5

6 คอร์สออนไลน์

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • อยู่ระหว่างการอัพเดตข้อมูล

Share